Internetowy System Informacji Przestrzennej  oparty na danych 
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 


Starostwo Powiatowe w Lubinie


 Powered by CGiS & WEBCODE


KOMUNIKAT

System Informacji Przestrzennej Powiatu Lubińskiego ma charakter wyłącznie poglądowy   i w żadnym razie nie może być traktowany jako oficjalny dokument urzędowy. 

Wszelkie prawa do Systemu oraz prezentowanych za jego pomocą zasobów posiada Skarb Państwa - Starosta Lubiński, natomiast administratorem jest Starostwo Powiatowe w Lubinie Departament Geodezji i Kartografii.

Kopiowanie i publikowanie Systemu lub jego fragmentów bez zgody i wiedzy Starosty Lubińskiego jest zabronione.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Lubińskiego jest rozwiązaniem pilotażowym (nie jest to ostateczna wersja portalu), istnieje możliwość rozbudowy o nowe warstwy informacyjne.

Wydruki map tematycznych z portalu mapowego a także inne informacje geodezyjne dostępne są w siedzibie     Departamentu Geodezji i Kartografii,       ul. Jana Kilińskiego 12b III piętro.

Aktualność mapy: czerwiec-lipiec 2015r.

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące serwisu proszę przesyłać pod adres administratora

j.wojnalowicz@powiat-lubin.pl

Za wszystkie uwagi serdecznie dziękujemy i zachęcamy do korzystania. Zespół autorski. 

SERWISY:


MAPA POWIATU LUBIŃSKIEGO

 

Aktualizacja mapy.

Aktualnośc: czerwiec-lipiec 2015 r.

 

 


sip-lubin.pl

 Serwis zawiera: granice ewidencyjne, użytki gruntowe, osnowę geodezyjną, sekcje dostępnych w zasobie map (układ 1965 strefa 4 i 2000/5), strukturę własności na podstawie grup rejestrowych, numery działek, punkty adresowe, nazwy ulic, ortofotomapę (2004 r.)

wrzesień 2012 r. 


Mapa glebowo-rolnicza

Mapa glebowo rolnicza opracowana na podstawie mapy analogowej w skali 1:25 000 z 1976 r., zaktualizowanej w zakresie zmian użytkowania gruntów i odpowiadającej tym zmianom treści glebowej w 2004 r. Opracowanie: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawsta Puławy.